موارد زیر به شما در خرید اتومبیل دست دوم کمک می کند:

به خوردگی و زنگ زدگی بدنه ماشین توجه کنید راه تشخیص آن حرکت دادن آهنربا روی بدنه ماشین است. اگر آهن ربا به قسمت وسیعی از بدنه نچسبد نشانگر آن است که این قسمت به خاطر تصادف از بین رفته و با بتونه پر شده است اگر قسمت هایی از بین رفته زیاد باشد ازخریدن ماشین صرف نظر کنید.

به همه جای ماشین به صورت عمودی فشار زیادی وارد کنید در حالت طبیعی باید ماشین به شکل اولیه خود بازگردد اما اگر ماشین شروع به لرزیدن کرد نشانگر آن است که سیستم تعلیق اتومبیل نیاز به تعمیر دارد.

درها، پنجره ها و در کاپوت و صندوق عقب را چک کنید و مطمئن شوید که به راحتی باز و بسته می شوند و کلید ها راحت در قفل ها می چرخند.

برق ماشین را به دقت بررسی کنید (چراغها، راهنماها، بوق و آب پاش ها).

به کیلومتر شمار نگاه کنید، راننده معمولی به طور میانگین در سال 12 هزار کیلومتر میراند.

موتور را بررسی کنید تا مطمئن شوید علامت تعمیری مثل روغن کاری جدید، لحیم و یا گاهی اوقات تمیزی غیر عادی زیر در پوش موتور وجود نداشته باشد.

قسمت هایی را که آب به بیرون ترشح میکند به دقت بررسی کنید تعویض شیلنگ آب کار آسانی است اما اگر آب از رادیاتور ترشح کند باید آن را تعویض کنید و این کار هزینه زیادی دارد.

موتور را روشن کنید و بگذارید به آرامی حرکت کند (بچرخد) برخی افراد متقلب روغن غلیظ در موتور و جعبه دنده میریزند تا مانع شنیده شدن صدا های ناهنجار موتور شوند.

باطری را بررسی کنید یعنی ابتدا چند دقیقه روشن کنید و ببینید که بعد از آن موتور به راحتی روشن می شود.

سپس فرمان را در سرازیری که شیبش تند و پر پیچ و خم باشد امتحان کنید و ببینید که صدایی از آن خارج نمی شود سپس ماشین باید در مسیر مستقیم به سرعت 100 کیلومتر در ساعت حرکت کند.

ترمز ها را امتحان کنید اگر مجبور باشید آن را تا آخر اگر ماشین هنگام ترمز گرفتن به این سو و آن سو مایل شود و یا صدایی از آن خارج شود نیاز به تعمیر فوری دارد زیرا این امور خطری جدی برای راننده به وجود می آورد.

به هر صدای غیر عادی داخل ماشین گوش کنید اگر هنگام پیچیدن از چرخ های جلو صدای بلندی خارج شد نشانگر وجود مشکل در سیستم کمک فنر اتومبیل است.

در سرعتی حدود 50 کیلومتر در ساعت دست خود را از روی فرمان بردارید اگر ماشین لرزید و یا به این سمت و آن سمت کشیده شد یا از خط مستقیم خارج شد فرمان ها نیاز به میزان شدن و تعمیر دارند.

قبل از اینکه تصمیم نهایی را برای خرید ماشین دست دوم بگیرید بهتر است که از کارشناسی کمک بگیرید تا ماشین را به دقت بررسی کند.