دنبال لوازم یدکی میگردی؟میخوای ما برات پیدا کنیم؟دیگه لازم نیست تو این اوضاع برای پیدا کردن لوازم یدکی به چراغ برق مراجعه کنی‌ چون با ثبت تقاضا در سامانه متقاضی، تقاضای شما به بانک عرضه کنندگان چراغ برق پیامک میشه سامانه متقاضی، بازار تقاضای مجازی