میدونی چطور میشه تو خونه بشینی و کلی بازاری از تقاضات باخبر بشن؟ و پیشنهاداتشون رو برات بفرستن؟؟ کافیه وارد سامانه متقاضی بشی و تقاضات رو ثبت کنی اونوقت کلی بازاری از تقاضات باخبر میشه و میتونه پیشنهادهای خودش رو برات ارسال کنه