دوست من، برای خرید لوازم الکتریکی لاله زار نرو کافیه ---> یک تقاضا ثبت کنی بعد ما تقاضاتون رو به کلی لوازم الکتریکی فروشِ لاله زار ، پیامک میکنیم سامانه متقاضی، بازار تقاضای مجازی