قرار نیست دیگه بابت کالا یا خدماتی که به سختی پیدا میشه به دردسر بیوفتی ما با استفاده از هوش مصنوعی و ربات های هوشمند تقاضای شما رو برای کلی عرضه کننده میفرستیم