از گشتن برای کالای مورد نظرت خسته شدی؟‌کالای مورد نظرت قیمت بالایی داره؟ اصلا نگران این موضوع نباشید سامانه متقاضی کار رو آسون کرده